Tuning elektroniczny ciągników rolniczych

Ostatnie lata na polskiej wsi charakteryzują się dynamiczną zmianą używanego w gospodarstwach sprzętu. Najważniejszą maszyną jest zawsze ciągnik rolniczy. Nie zawsze jednak właściciel gospodarstwa ma możliwość zakupu ciągnika o mocy optymalnie dobranej do posiadanych maszyn oraz do areału.

Oferta modułów

uzupełniona przez moduły

idealnie odpowiada na potrzeby polskiego rolnictwa. Te bezpieczne, profesjonalne moduły tuningowe pozwalają na uzyskanie przyrostów mocy na poziomie 20% do 25% mocy fabrycznej. Co ważne moduły tuningowe pracują niezależnie od systemów typu Power Management

Oferowane przez

Motokofeina logo_czcionka gunship biale

moduły tuningowe obsługują większość dostępnych na polskim rynku ciągników rolniczych z silnikami zasilanymi układami sterowanymi elektronicznie.

Uzupełnieniem oferty tuningowej jest oferta symulatorów AdBlue, które umożliwiają wyłączenie pompy AdBlue zastosowanej w ciągniku. Symulatory AdBlue montujemy wyłącznie w celach serwisowych gdyż ich używanie na drogach publicznych jest niezgodne z prawem.